Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

1. Rodzaj i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Salon Myśliwski BÓR-Helenów Krzysztof Drężewski z siedzibą w Gostyninie 09-500, HELENÓW 6D (REGON 004732622, NIP 775-001-15-43) dalej w treści zwany „Salon Myśliwski BÓR-Helenów Krzysztof Drężewski” umożliwia kupowanie oferowanych przez siebie towarów przy pomocy sieci elektronicznej. Zakup towarów w sklepie myśliwskim jest możliwy poprzez sklep internetowy pod adresem www.salonmysliwski.com, lub poprzez kontakt mailowy pod adresem salonmysliwskibor@wp.pl
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy zakupów dokonywanych przez konsumentów oraz wszelkie inne podmioty.
 3. W trakcie składania zamówienia jak i w trakcie jego realizacji możliwy jest kontakt telefoniczny z naszym sklepem, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta konsument.
 4. Do sprzedaży towarów w sklepie myśliwskim Salon Myśliwski BÓR-Helenów Krzysztof Drężewski, w przypadku, gdy kupującym jest konsument, stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa), ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Ustawy odnoszących się do umów zawieranych na odległość. Przy czym przez umowę zawartą na odległość rozumie się umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 1 k.c.)

2. Zamówienie z koniecznością zapłaty

3. Kolejnym krokiem jest wybór metody dostawy, a następnie metody płatności

Z uwagi na fakt, iż treści widniejące na stronach internetowych naszego sklepu nie stanowią skierowanej do Klienta "oferty" w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień zastrzegamy, iż:

 1. Generowane automatycznie przez system i niepodpisane przez żadną konkretną osobę potwierdzenie zamówienia wysyłane do klienta po złożeniu przezeń zamówienia w tym systemie stanowi wyłącznie potwierdzenie Klientowi danych, które wprowadził on do systemu naszego sklepu (tj. potwierdzenie wprowadzonej przezeń treści), natomiast nie stanowi z naszej strony potwierdzania przyjęcia tego zamówienia do realizacji i nie jest jeszcze zawarciem umowy,
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży danego towaru dochodzi dopiero po zweryfikowaniu przez nas dostępności towaru objętego złożonym nam zamówieniem i po wysłaniu do Klienta wyraźnego potwierdzania przyjęcia (akceptacji) tego zamówienia do realizacji.
 3. Uwaga! Ponieważ aktualizacja stanów magazynowych sklepu internetowego odbywa się raz dziennie, może wystąpić sytuacja, że zamawiany towar jest już niedostępny. O braku towaru informujemy wówczas klienta, a w przypadku wcześniejszej przedpłaty - zwracamy pieniądze na jego konto.

4. Ceny

 1. Podane w sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN).
 2. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej, wskazana tam informacja o cenie towaru ma charakter wiążący aż do czasu dostarczenia kupującemu zamówionego za tę cenę towaru, tzn. wskazana cena nie może ulec zmianie. W przypadku natomiast, gdy klient opuszcza naszą stronę internetową bez złożenia zamówienia, podana na tej stronie informacja o cenie towaru przestaje mieć charakter wiążący z chwilą opuszczenia przez klienta tej strony w trybie on-line.
 3. Pamiętaj o tym, żeby do ostatecznego kosztu towaru doliczyć koszty przesyłki.

5. Sposoby płatności

Sposoby płatności dostępne w naszym sklepie:

 1. Przedpłata na konto bankowe - wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. Prosimy o dokonanie płatności w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku dostępnych produktów kontaktujemy się w ciągu 2 dni roboczych od momenty złożenia zamówienia.
 2. Płatność kartą
 3. Płatność za pobraniem
 4. Gotówka za pobraniem - w tym wypadku pieniądze odbiera kurier dostarczający towar do Państwa. Koszt pobrania wliczony jest w cenę przesyłki. Wartość pobrania nie może przekraczać 2 000 zł. Zamówienie o wartości powyżej limitu pobrania może być uzgodnione, jeżeli to możliwe, po zweryfikowaniu płatnika. UWAGA! Nie realizujemy przesyłek za pobraniem w przypadku zamówień powyżej 2000 zł bez uzgodnienia.

Posiadamy konto bankowe w banku:

          Salon Myśliwski BÓR-Helenów Krzysztof Drężewski
          Helenów 6D, 09-500 Gostynin
          BZWBK - 76 1090 2590 0000 0001 3177 6039

6. Koszty przesyłki

 1. ODBIÓR WŁASNY
  Odbiór własny to koszt 0 zł - ale wymaga on odbioru towaru w siedzibie firmy (sklep stacjonarny) w 09-500 Gostynin HELENÓW 6D- przed odbiorem prosimy o kontakt telefoniczny ze sklepem w celu potwierdzenia czy towar jest na miejscu czy dopiero jest zamówiony. Jeżeli produkt jest dostępny sami informujemy klienta o dostępności. Maksymalna kwota zamówienia nie może przekraczać 2000 zł. Zamówienia powyżej tej wartości realizujemy tylko po telefonicznym uzgodnieniu, po zweryfikowaniu płatnika.
 2. KURIER DPD
     - 35 PLN przedpłaty na konto
     - 50 PLN pobranie - cała kwota zamówienia płatna u kuriera.

7. Czas realizacji zamówienia

 1. Część towarów posiadamy na stanie magazynowym sklepu. Te produkty wysyłamy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) w przypadku przesyłki za pobraniem, lub w ciągu 24 godzin (w dni robocze) po otrzymaniu wpłaty na konto.
 2. Ze względu jednak na chęć zaspokojenia potrzeb jak największej ilości klientów, część towarów musimy zamówić bezpośrednio od producenta. Wtedy zastrzegamy sobie prawo do wysyłki towaru w ciągu kilku dni roboczych od złożenia zamówienia. O czasie realizacji informujemy już na etapie wyboru konkretnego produktu (rozmiaru i koloru). Brany jest tu pod uwagę nie tylko czas sprowadzenia do nas zamawianego produktu, ale również niezbędna ilość dni na dostarczenie go do klienta. Jednocześnie informujemy, że każdy zakup dokonany u nas w sklepie internetowym podlega regulacjom prawnym dotyczącym sprzedaży na odległość.
 3. Zastrzegamy sobie także prawo do odmowy realizacji zamówienia, w sytuacji braku dostępności towaru (kontaktujemy się w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia). Dlatego niezbędne dla nas jest posiadanie Państwa numeru telefonu, by mieć z Państwem szybki kontakt w celu powiadomienia o ewentualnym braku towaru.

8. Anulowanie zamówienia

 1. Konsument może anulować swoje zamówienie do chwili, gdy sklep przyjął jego zamówienie, w takim przypadku złożona przez konsumenta oferta zakupu przestaje wiązać.
 2. Zamówienie można anulować telefonicznie lub drogą e-mailową , podając numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby, które widnieją na zamówieniu.

9. Odstąpienie od umowy, zwrot zakupionego towaru (dotyczy konsumentów)

 1. Prawo odstąpienia od umowy
 2. Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem jednak obowiązku poniesienia tych kosztów, które wynikają z wyraźnej dyspozycji kupującego i wykraczają poza koszty standardowej wysyłki, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być dokonane poprzez oświadczenie złożone za pośrednictwem listu tradycyjnego lub poczty elektronicznej, wysłane na nasz adres.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni liczonych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. Decydując się na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy tradycyjnym listem lub pocztą elektroniczną mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak korzystanie z gotowego formularza nie jest to obowiązkowe. W każdym wypadku Państwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być czytelne i zrozumiałe, tak, aby w sposób niebudzący wątpliwości można było z niego odczytać Państwa wolę odstąpienia od umowy (decyzja o rezygnacji z zakupu).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Po doręczeniu nam Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie przesyłamy Państwu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami spoczywa na kupującym.

10. Zwrot towaru

 1. Jako kupujący, którzy skorzystali z prawa odstąpienia od umowy, jesteście Państwo obowiązani niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożyliście Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zwrócić towar według Państwa wyboru:
  - bądź to osobiście w naszym sklepie:
        Salon Myśliwski BÓR-Helenów Krzysztof Drężewski
        HELENÓW 6D
        09-500 Gostynin
  - lub też przesłać rzecz na ten sam adres, przy czym jako konsument, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, jesteście Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (przesyłka na własny koszt).
 2. Do zachowania terminu zwrotu rzeczy wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym doliczone przy zakupie koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że zwrot kosztów dostarczenia rzeczy nie obejmuje kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez nasz sklep, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep, nasz sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Jako Sklep, za wyjątkiem, gdy zaproponowaliśmy Państwu, że sami odbierzemy rzecz, jesteśmy uprawnieni do powstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Wymiana (dotyczy wszystkich kupujących, tzn. konsumentów i innych podmiotów).
 7. W przypadku nieprawidłowo dobranego rozmiaru lub niesatysfakcjonującego koloru istnieje możliwość wymiany produktu na artykuł o innym rozmiarze lub kolorze. Można go także wymienić na zupełnie inny produkt (za dopłatą lub częściowym zwrotem gotówki)
 8. Towar musi być fabrycznie nowy, posiadać oryginalne opakowanie, metki i nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Wraz z towarem należy załączyć dowód zakupu (paragon fiskalny / kserokopia faktury). Dodatkowo prosimy wydrukować i wypełnić formularz wymiany, gdzie należy wyszczególnić produkty, które chcemy wymienić i produkty, które chcemy otrzymać w zamian. Prosimy też podać dane do przelewu, co w sytuacji braku rozmiaru lub koloru ułatwi nam zwrot pieniędzy.
 9. Wymieniany towar należy zapakować i odesłać na adres sklepu (przesyłka na własny koszt):
     - Salon Myśliwski BÓR-Helenów Krzysztof Drężewski
     - HELENÓW 6D
     - 09-500 Gostynin

12. Informacja dla przedsiębiorców

 1. Jeżeli dowodem zakupu jest faktura VAT, prosimy o przesłanie jej kserokopii, w celu dokonania przez nas korekty zakupu. Korektę wysyłamy listownie po otrzymaniu zwrotu. Nie istnieje możliwość anulowania faktury. Prosimy też o nieodsyłanie oryginału faktury. Zwrot zostanie uznany wyłącznie po otrzymaniu przez nas podpisanej korekty zakupu.
 2. Uwaga: nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem lub na nasz koszt (przesyłka taka automatycznie jest zwracana do nadawcy na jego koszt).

13. Gwarancja

 1. GWARANCJA PRODUCENTA jest określona na dany okres od daty zakupu (na podstawie karty gwarancyjnej lub / z dokumentem zakupu – paragon, faktura).
 2. Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi 24 miesiące liczone od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji przy sprzedaży, jest wydany kupującemu dokument gwarancyjny.
 3. Uszkodzony produkt można odesłać pocztą na nasz adres:
     - Salon Myśliwski BÓR-Helenów Krzysztof Drężewski
     - HELENÓW 6D
     - 09-500 Gostynin
 4. Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji. Prosimy wypełnić wszystkie pola pismem drukowanym.

14. Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (wydania rzeczy) lub wynikały z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy kupującemu. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. RĘKOJMIA to okres 24 miesięcy od daty wydania rzeczy kupującemu (rozpatrywana na podstawie dokumentu zakupu – paragon, faktura, potwierdzenia odebrania rzeczy).

15. Uprawnienia z tytułu rękojmi

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie:
  - o obniżeniu ceny albo
  - odstąpieniu od umowy,
 2. Chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 4. Jeżeli kupującym jest konsument, kupujący może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać:
  - wymiany rzeczy na wolną od wad albo
  - zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

16. Dostarczenie wadliwego towaru

 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Stosuje się również do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
 2. Produkt, po wykryciu w nim wady winien zostać dostarczony jak najszybciej, produkt winien być czysty (pozbawiony zabrudzeń jak błoto, piasek), a także suchy, jeżeli był czyszczony.
 3. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki swoich zaniechań, spowodowane w szczególności użytkowaniem rzeczy po wykryciu wady oraz przetrzymywaniem wadliwej rzeczy pomimo istniejącego obowiązku jak najszybszego dostarczenia rzeczy do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
 5. W przypadku korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia warunków odbioru przez nas wadliwego towaru. Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
 6. Przesyłka z wadliwym towarem powinna zawierać wypełniony formularz zgłoszenia wady.
 7. Prosimy wypełnić wszystkie pola pismem drukowanym.
 8. Decyzja sklepu w przedmiocie zgłoszonej wady oraz oświadczenia kupującego (zob. powyżej – „Uprawnienia z tytułu rękojmi”) zostaje podjęta w ciągu 14 dni od daty złożenia przez kupującego oświadczenia w przedmiocie żądania: obniżenia ceny, usunięcia wady lub wymiany produktu.
 9. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy (naprawiony produkt odsyłamy na koszt sklepu), robocizny, materiałów oraz ewentualnego ponownego zamontowania i uruchomienia.

17. Wygaśniecie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 24 miesięcy od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 2. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. W terminach wymienionych w zdaniu poprzednim kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 5. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

18. Faktury

 1. Faktury wystawiamy na życzenie klienta.

19. Kupujący ma obowiązek zapłaty za towar

20. Towar sprowadzony specjalnie dla klienta nie podlega zwrotowi i wymianie

21. Wszystkie towary jakie mamy wystawione w formie optyki , noktowizji i termowizji są sprowadzane na państwa                   specjalne zamówienie 

22. Regulamin zakupu broni

 1. Zakup broni i amunicji jest możliwy tylko z ważnym pozwoleniem uprawniającym do zakupu
 2. Płatność za broń tylko przelewem na konto Salon Myśliwski BÓR-Helenów nr. konta BZWBK 76 1090 2590 0000 0001 3177 6039
 3. Po dokonaniu płatności nabywca przesyła na adres e-mail dane z zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni w celu wystawienia faktury
 4. Odbiór broni i amunicji TYLKO OSOBISTY w Salonie Myśliwskim BÓR-Helenów 09-500 Gostynin Helenów 6D po uprzednim umówieniu się na odbiór pod nr. tel 513 100 075 z ważnym dowodem osobistym i ważnym zaświadczeniem do nabycia broni ( dowód osobisty musi być ważny i jego numer musi być taki sam na zaświadczeniu uprawniającym do nabycia broni )
 5. Klient ma prawo do zrezygnowania z zakupu w dniu odbioru , należność zwrócimy w ciągu dwóch dni roboczych na jego konto
 6. W związku że jest to broń palna nie przyjmujemy zwrotów ani wymiany ( nie jest to sprzedaż na odległość )
 7. Gwarancja na broń jest wydawana zgodnie z kartą gwarancyjną producenta